ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပူႇႁဵင်ပူႇၵၢင်ႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျႂၵ်ႉမႄး ၺႃးပိူၼ်ႈမႃးယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈ တင်း 3 ၵေႃႉ


ဝၼ်းထိ 3 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်းၵျႂၵ်ႉမႄး မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ပူႇႁဵင်ပူႇၵၢင်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတင်ႈၶဝ်တင်း 3 ၵေႃႉ ၺႃးပိူၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈ ။

လုင်းၸၢႆးထုၼ်းၺၢၼ်ႇ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်း ႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 3 မူင်း  တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်းၼမ်ႉၶူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉမၢႆ 8 ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ ပိူၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ်တၢႆ ၊ မိူဝ်ႈလႆႈ ၸွပ်ႇထၢမ်တူၺ်းၸိုင် ၽူႈဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ မီး 3 ၵေႃႉ ၊ ၶဝ်တင်း 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ လႄႈ ပူႇၵၢင်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတင်ႈ ၊ ၸိူဝ်းၶဝ် တိုၵ်ႉမႃးၼင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈယူႇတီႈ လၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်း ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵိၼ်ပႆႇတၼ်းယဝ်ႉ မီးၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈသႅင်ႇၵႄႇႁေ ၶဝ်မႃးၼႂ်းႁၢၼ်ႉ ၊ သေယဝ်ႉ တင်ႈၸႂ်ဢဝ်ၵွင်ႈမႃးယိုဝ်း သႂ်ႇၶဝ်တင်းသၢမ်ၵေႃႉသေ လႅၼ်ႈပၢႆႈၵႂႃႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ် ၊ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းတင်ႈ  လုင်းၸၢႆးထုၼ်းယဵၼ်ႇ ဢႃႇယု - 37 ပီ လႄႈတင်း ပူႇမိူင်းတိင်း ဝၢၼ်ႈၼႃးမူၼ်း ၶဝ်သွင်ၵေႃႉ လႆႈတၢႆထင်တီႈ  ၊ လုင်းသုၸေႇယ ဢႃႇယု 52 ပီ ဢၼ်ပဵၼ်ပူႇၵၢင်ႉၵဝ်ႇ ဝၢၼ်ႈလွႆဢႄႇ တႄႉ ထိုင်ႁူင်းယႃယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈလုသဵင်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႈ ။      

မၼ်းၸဝ်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႈၵႂႃႇ တီႈလႂ်ၽွင်ႈၼႆတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ၊ မီးၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉၵျႂၵ်ႉမႄးၶဝ် မႃးတေႃႉဢဝ် ၽူႈတၢႆ လႄႈ ၽူႈဝၢတ်ႇၸဵပ်း ၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်တီႈႁူင်းယႃ ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၵျွၵ်ႉမႄးၶဝ် ၽုၺ်ႇဢမုသေ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇ ထတ်းလွင်ႈတၢင်းမၼ်းယူႇ ၼႆယဝ်ႈ ။


လုင်းၸၢႆးထုၼ်းၺၢၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးယၢမ်ႈႁူႉၸၵ်း ပူႇၵၢင်ႉပူႇၵႄႇၶဝ်တင်းသၢမ်လီလီယူႇ ၊ ပေႃးၵႂႃႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇၼႆ ၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸွမ်းသူင်ႇပၼ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တႃႇသေႇ ၊ ၸိူဝ်းၶဝ် ပဵၼ်ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ၊ ပျသၼႃႇပၼ်ႁႃ သုၼ်ႇတူဝ်မီး သင်တႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၵေႃႈ မီးပဵၼ်လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ၊ ၸုမ်းလႂ်မႃးၵေႃႈ ၶၢၼ်းႁႂ်ႈပူႇၵႄႇပူႇၵၢင်ႉ ၵဵပ်းၶဝ်ႈ ၊ ၵဵပ်းငိုၼ်း ၊ ၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းပၼ်ၶဝ် ၊ ၽၢႆႇလႂ်မႃးၵေႃႈ လႆႈၵူဝ် ၊ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢီးလူၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၊ ၽဝႃႉ ပူႇၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼၼ်ႉ ထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇၼႃႇလႄႈ ဢမ်ႇသူႈမီးၽႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်း ၊  ပူႇႁဵင်ပူႇၵၢင်ႉတင်းသၢမ်ၵေႃႈ ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၽွင်းလိူဝ်လႆႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ယုၵ်ႉတၢင်ႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းၵူၺ်း ။


တီႈၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈၵျႂၵ်ႉမႄးၼႆႉ လွင်ႈၶဝ်ႈမႃးယိုဝ်းၵၼ်ၵမ်းသိုဝ်ႈလႄႈသင် ၊ လွင်ႈငွႆးယိုဝ်းၵၼ်လႄႈသင် ၵႆႉမီးယူႇတႃႇသေႇ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇတိလႆႈၵူၼ်းႁၢႆႉသေပွၵ်ႈ ၊ ပဵၼ်လွင်ႈ ၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်လႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈဢမ်ႇမီး လွင်ႈၼႆႉ ဢဝ်ၵႂႃႇတၢင်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်သၽႃးတႅၼ်းၽွင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်လႆႈ ၼႆယဝ်ႈ ။
.
Photo: #เจ็ปก็ได้ ตายก็ช้่ง #ေရႊႀတိဂံေဒသသတင္းလႊာ
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
3/11/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.