ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ဢူၼ်းငိုၼ်းၼႂ်းထႆး 2 လၢၼ်ႉပၢႆ တေလႆႈတၢင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆယေးငိုၼ်း

12/29/2562 04:05:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇထႆး ၵဵင်းမႆႇၼယူးသ် တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ပေႃးဢူၼ်းငိုၼ်း/ လွႆးငိုၼ်းၸွမ်း ယေးငိုၼ်းမိူင်းထႆး   ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီ ပူၼ်ႉလိူဝ်သေ 3 ႁဵင...

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပၢင်ႇသၢႆး ပၢႆတိၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 7 ၵေႃႉ

12/28/2562 08:33:00 หลังเที่ยง 0

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 25 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 12   ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမၢႆ 99 ၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈၸေႈ ဢၼ်မီ...

ပီႈၼွင်ႉတႆးၵဵင်းမႆႇႁူမ်ႇၸႂ်ၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶူပ်းထူၼ်ႈ 56 ပီ 36 ဝႃႇသႃ

12/18/2562 08:01:00 ก่อนเที่ยง 0

  ပီႈၼွင်ႉတႆးၵဵင်းမႆႇ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ႁူမ်ႇၸႂ်ၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၺႃႇၼႃႉသင်ဝရေႃး ၶူပ်းထူၼ်းႁႃႈသိပ်း...

ၸုမ်းၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းတႃႇသိုဝ်ႉတီႈလိၼ်ဝတ်ႉမႂ်ႇတႆးဢေးသျေး ၵမ်ႉထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇယိုၼ်းယၢဝ်း လႄႈ ၸွႆႈၶဝ်ႈသၢၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

12/10/2562 06:31:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ 10 လိူၼ်တီႇသႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 2019 ၸုမ်းၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵေႃႇမတီႇဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းသူင်သိူဝ်းပီမႂ်ႇတႆး 2114...

လုမ်းၵေႃႇမတီႇ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး sspp/ssa ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတႃႇပူၵ်းပွင်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး

12/08/2562 02:36:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 29 လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 2019 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ပီႈၸၢႆးၸၢမ်ႇလႅင်း တူဝ်တႅၼ်း လုမ်းၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသို...

လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ၸွမ်သိုၵ်းထုၼ်းမျၢတ်ႉၼၢႆႇ တပ်ႉသိုၵ်းရၶၢႆႇ (AA) ထုၵ်ႉတိၺွပ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ

12/06/2562 10:17:00 หลังเที่ยง 0

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 4/12/2019 ၼႆႉတပ်ႉသိုၵ်းထႆးႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၽၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ် လႆႈတိၺွပ်းဢဝ် လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးၶွင် ၸွမ်သိုၵ်းထုၼ်းမျၢတ်ႉၼၢႆႇ တပ်ႉသ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.