ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ဢူၼ်းငိုၼ်းၼႂ်းထႆး 2 လၢၼ်ႉပၢႆ တေလႆႈတၢင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆယေးငိုၼ်း


ၶၢဝ်ႇထႆး ၵဵင်းမႆႇၼယူးသ် တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ပေႃးဢူၼ်းငိုၼ်း/ လွႆးငိုၼ်းၸွမ်း ယေးငိုၼ်းမိူင်းထႆး  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီ ပူၼ်ႉလိူဝ်သေ 3 ႁဵင်ပွၵ်ႈ ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ဢူၼ်းငိုၼ်းပူၼ်ႉလိူဝ်သေ 2 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇၼႆၸိုင် တေလႆႈတၢင်ႇၸိုဝ်ႈ သဵၼ်ႈမၢႆ ယေးငိုၼ်း ။

ၵဵင်းမႆႇၼယူးသ် ဢၢင်ႈဢိင်ဢဝ် ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝၼ်းထိ 23  လိူၼ်ထူၼ်ႈ 12 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉသေ တႅမ်ႈမွၵ်ႇဝႃႈ  ၸုမ်းၽွင်းလူင် - လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး လႆႈမူၼ်ႉမေးမၵ်းမၼ်ႈ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈလွင်ႈထၢမ်းၶွၼ်ႇ မၢႆမီႈ - 355 မိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၊ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈမႂ်ႇၼၼ်ႉသေ ၽူႈလႂ်ၽ်ႂသေမဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၼိုင်ႈပီၼႆႉ ပေႃးလႆႈႁၼ်ဢူၼ်းငိုၼ်း ၼမ်ပူၼ်ႉသေ ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ႁဵင်ပွၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၼမ်ပူၼ်ႉလိူဝ်သေ 2 လၢၼ်ႉၼႆၸိုင် တေလႆႈ  တၢင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆယေးငိုၼ်းထိုင် ထၢၼ်ထႃႇၼၽၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၽၢၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်း မိူင်းထႆးၼႆယဝ်ႈ ။ 
လွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇယေးငိုၼ်းၶဝ် မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတေလႆႈထတ်းထွင်ၸႅတ်ႈသေးတူၺ်း ၽူႈၵေႃႉ ဢၼ်ဢူၼ်းငိုၼ်းၼမ်ပူၼ်ႉတီႈ တင်ႈတႄႇဢဝ် လိူၼ်ထူၼ်ႈ 3 ပီ 2020 ၼီႈ ။ ပေႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉ တေလႆႈသူင်ႇပၼ်ၽၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇၶဝ် ၼႂ်းဝၼ်းထိ 31 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 3  ၵူႈပီပီၼႆယဝ်ႈ ။
ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တေလႆႈသူင်ႇပၼ်ၼၼ်ႉ တေမီးမၢႆပပ်ႉယေးငိုၼ်း ၊ ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၶွင်ပပ်ႉယေးငိုၼ်း ၊ မၢႆၾၢင်ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၶွင်ပပ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ်  မၢႆၽၢတ်ႉသ်ပွတ်ႇ ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၊ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၵေႃႈ ၸိုဝ်ႈႁၢၼ်ႉ ၵုမ်ႇပၼီႇ ၊ ၸိုဝ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း  ၊ ပႃးတင်း တူဝ်ၼပ်ႉငိုၼ်းဢၼ်မႃးၾၢၵ်ႇဝႆႉတီႈ ယေးငိုၼ်း ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႆယဝ်ႈ ။
တီႈမိူင်းထႆးၼႆႉ ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် ၵႆႉလႆႈတိၺွပ်း လွင်ႈဢူၼ်းငိုၼ်းဢၼ်သိုဝ်ႉၶႆၢယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ ဢဝ်ငိုၼ်းဢၼ်လႆႈမႃးတီႈၽိတ်းမၢႆမီႈသေ ႁဵတ်းငိုၼ်းၽိူၵ်ႇ ၊ ဢူၼ်းငိုၼ်း ဢမ်ႇၶဝ်ႈပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈတင်းၼမ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ၸင်ႇလႆႈ မူၼ်ႉမေးမၵ်းမၼ်ႈၶိုၼ်းမၢႆမီႈ မၢႆ 355 ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ ။
.
Photo: #chiangmainews
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
29/12/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.