ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်တူဝ်ႁူဝ်သုၼ် ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်တိၺွပ်းတီႈဝဵင်းႁႅင်

9/20/2563 06:29:00 ก่อนเที่ยง 0

  ၶၢဝ်ႇထႆး The Nation   တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်တမ်ႇႁူတ်ႇလႄႈ ၽၢႆႇႁေႉၵင်ႈ လွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈမိူင်းထႆး ป.ป.ท . ၶဝ် လႆႈၸွပ်ႇၸ...

ၵူၼ်း 3 ၵေႃႉ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

8/24/2563 07:38:00 ก่อนเที่ยง 0

  ဝၼ်းထိ 24 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2020 ၼီႈၼႆႉ   ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၶဝ် လႆႈထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ၺႃးပိူၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်...

ၼမ်ႉၶူင်းလူၼ်ႉၼွင်းသႂ်ႇတႃႈသူပ်းတဵင်း ၵူၼ်းမိူင်းပၢၵ်ႇပၢႆ လႆႈထူပ်းၽေးၼမ်ႉ

8/24/2563 07:19:00 ก่อนเที่ยง 0

ပူၼ်ႉမႃးသွင်သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉ ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇ ဢဝ်သၢႆၼမ်ႉၵေးၶူင်း လူၼ်ႉၼွင်းထူမ်ႈၽင်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသုမ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈႁိူၼ်းယေး ဢၼ်မီးတီႈတႃႈသူပ်...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.