ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျႂင်းဝၢၼ်ႈၼွင်သွမ်း ၵေးသီး


 ဝၼ်းထိ 3 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 1 ပီ 2020 ၼီႈ ၾႆးလႆႈမႆႈဝတ်ႉၵျႂင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်သွမ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸေႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ 


ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်သွမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ  လႆႈႁၼ်ၾႆးလုၵ်ႉမႆႈတီႈဝတ်ႉ ၊ မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ ၸင်ႇတေႁၼ် လူတ်ႉၶႄမွတ်ႇၾႆး 2 လမ်း လုၵ်ႉၵေးသီးသေမႃး   ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးၶဝ်မႃးထိုင် ၾႆးသမ်ႉပေႃး လၢမ်းမႆႈၵႂႃႇတင်းလင် ၊ ထိုင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မိူင်းလႅင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇပတ်းၽဵဝ်ႈ ၵူၺ်းလႆႈႁၼ် ၵိုတ်းဝႆႉၽြႃးတွင်း သူႇလဵဝ် ဢၼ်မီးတၢင်းသုင် မွၵ်ႈ (  ) ထတ်း ၊ ၸိူဝ်းပဵၼ် ပပ်ႉလိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆး ၊ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ၊ ၶူဝ်းၼႂ်းဝတ်ႉၼႂ်းၵျႂင်းတႄႉ ပႃးၵႂႃႇသဵင်ႈမူတ်း ၼႆယဝ်ႈ ။


မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၾႆးလႆႈမႆႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ  ၾႆးတဵၼ်းဢၼ်ၶဝ်တႆႈလူႇပူႇၸေႃႇဝႆႉတီႈၶဵင်ႇၽြႃးၼၼ်ႉ လႆႈလူမ်ႉၵႂႃႇ ၊ သမ်ႉဢမ်ႇမီးၽႂ်တၼ်းႁၼ် ၊ မိူဝ်ႇတႄႇႁၼ်ၵေႃႈ သမ်ႉပေႃးပဵၼ်ၾႆးမုၵ်ႉယႂ်ႇၼႃႇလႄႈ ဢမ်ႇၶႄမွတ်ႇလႆႈ ၼႆယဝ်ႈ ။
.
Photo: #Mon On
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
5/1/2020
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.