ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

မိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၽွင်းမိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸပ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း

3/25/2563 11:25:00 หลังเที่ยง 0

လွင်ႈၸပ်းၽႄႈတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၵႂ်ႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ ၶူဝ်ဝိတ်ႉ 19 တီႈမိူင်းထႆးၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးၵူႈမိုဝ်ႉဝၼ်း /   ၼႂ်းဝၼ်းထိ 26 လိူၼ...

ႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတႆး လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႈ ထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ (2)

3/01/2563 05:04:00 ก่อนเที่ยง 0

  မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထိ 1.3.2020 ႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတႆး လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႈ ထတ်းပၼ်ၼမ်ႉၵတ်ႉလ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.