ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵပ်းသိုပ်ႇ


                                       

      ယိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႈၼွင်ႉၽူႈပၼ်ႁႅင်းၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ
    သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉၽူႈပၼ်ႁႅင်းႁဝ်းၶဝ်ၶႂ်ႈသူင်ႇၶၢဝ်ႇဢမ်ႇၼၼ်ၶႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်လွင်ႈ
                      လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈယိၼ်းလီပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇဢေႃႈ။                                                                    
                                                          http://taipmtv.com 
                                             https://www.facebook.com/Taipmtvnews
                                                    E-mail taipmtv@gmail.com
                                                  http://line.me/ti/p/%40otd7573k


ขับเคลื่อนโดย Blogger.